آموزش تعمیر کولر گازی

سرفصل های دقیق دوره آموزش تعمیر کولر گازی دارالفنون ممکن است بسته به شعبه و مربی کمی متفاوت باشد، با این حال به طور کلی شامل موارد زیر می باشد: مبانی: آشنایی با تئوری و اصول عملکرد سیستم های تهویه مطبوع معرفی انواع کولر گازی (اسپلیت، پنجره ای، ایستاده و …) آشنایی با اجزاء و قطعات کولر گازی آموزش کار…